Jdi na obsah Jdi na menu
 


minimum výcvik

7. 4. 2007
Výcvik psa a pravidla zkoušky základního minima

    

 

Zde je jeden z mnoha návodů, jak zpracovat chlupatou bestii ve svého miláčka. Nejedená se o žádné dogma, nýbrž je třeba se pružně přizpůsobit momentální situaci. Rovněž  si každý oblíbí svoji "zaručenou " metodu výcviku, kterou pak aplikuje na všechny tvory. Při obraně je pak kladen velký důraz na kvalitu figuranta, jemuž patří 80% podílu jak na úspěchu, tak i na zmršení psa.

Není na škodu nastudovat některou obsáhlejší literaturu. Tyto řádky obsahují jenom zlomek nutných vědomostí!

Nejdříve trocha slova na úvod:

Je dobré si nejdříve rozmyslet, co by pes měl umět za povely a v jaké kvalitě. Je mnoho cviků, které jsou sice efektní pro oko, ale v praxi je moc psovod neuplatní. Na druhé straně jsou cviky, bez kterých se nelze obejít, pokud chceme mít alespoň trochu dojmu, že pes poslouchá nás a ne my jeho! Jako příklad nepostradatelného cviku je přivolání psa. Jakmile psa uvolníme z vodítka a už jej nedostaneme k sobě, tak tím pádem nemáme ani s kým cvičit poslušnost a můžeme se věnovat jiné činnosti. Naopak nemá cenu sebe a psa trápit na stopách, když stejně prožije svůj život na gauči. Pak je ještě spousta cviků, které  jsou jednak užitečné, tak i nezasvěcený divák ocení, že přeci jenom ten pes něco umí. Příkladem toho je obrana, kdy pes zadrží pachatele (nebo jej minimálně aspoň blokuje) do příchodu psovoda a pak na rozkaz svoji kořist pustí a hlídá. Což v praktickém životě není zas tak častý jev, ale i pocit, že při noční procházce se k vám  nepřiblíží bez vašeho a psího vědomí cizí osoba, má jistou dávku užitečnosti. Dalším cvikem, který je hojně užíván je aport, kdy líný majitel  může takto levně získat svého osobního sluhu.

Takže, každý cvik má svůj účel a způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Většinou je třeba psa přelstít a tak jej donutit, aby splnil to, co jsme po něm chtěli. Toho se dá docílit různými způsoby, ale především je nutno dodržet zásadu, že pes cvik pro nás dělá s chutí, rád a kdykoliv. Psa sice lze donutit i násilím, ale musí to být přiměřené povaze psa a účelu cviku. Pes, který pracuje z donucení a za trest, tak na něho není 100% spolehnutí, že někdy nevyužije příležitosti a cvik neošvindluje. Pes totiž pořád zkouší, zda je nutné dělat věci se stejným nasazením. A pokud vlastní nedůsledností mu tuto možnost poskytneme, tak je to počátek našich problémů v budoucnu.

Pes je v podstatě stále lovcem a vše co se hýbe je pro něho potenciální kořist. V přírodě vše okouká od svých starších druhů a pokud bude nešikovný, tak zhyne hladem. Proto i při výcviku tyto možnosti je nutno využít. Pak jde o metodu chuťově dráždivou - na pamlsek, nebo napodobovací - následuje jiného psa, nebo na aport - loví míček. Je dobré mít i některé představy o anatomii psa, abychom věděli čeho je vlastně pes schopen a jakým způsobem pracuje jeho nervová soustava tzv. reflexní oblouk (nejdříve je povel, posunek pak dlouho nic a třeba to pes vykoná, následuje pochvala a odměna). Pes vždy musí cvik vykonat a jeho opakováním si vtiskává do paměti co má udělat. Nesmí být cvičen dlouho (stačí 4-5 opakování správně vykonaných!) a ukončeno vždy při správném provedení! Za dobrou práci je třeba odměny (pamlsek, pohlazení, pochvala), za špatně pak přiměřený trest (škubnutí vodítkem, slovně) nikdy trestat rukou, vodítkem.

STOPA:

Předpoklady:dobrý kontakt psovoda a psa (není přípustné hrubé zacházení se psem na stopě)návyk na výstroj

.PP: povel HLEDEJ STOPA, posunek : ukázání do směru, ustrojení psa

NP: vodítko, obojek, pohlazení, potrava, aport, figurant 

Metoda: chuťově dráždivá – odměna pamlskem za dobře vykonanou práci

Na oblíbený předmět – aport protáhnout stopou a na konci odložit

Na vydráždění – pomocník vydráždí, položí stopu, na konci zadržení pomocníka.

Nácvik: Terén: bez rušivých vlivů, lehký (nízká tráva), vhodné podmínky jsou ráno a večer, nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu, vítr v zádech, nášlap: zesílit stáním 1 min (pamlskem), čerstvé stopy, vzdálenost 20-40 m, zdvojení stopy. Postupné prodlužování stopy a stáří, provádění stopy do pravého oblouku (stopa do 60 m ve tvaru šavle) později pak oblouk vlevo 

Metoda chuťově dráždivá:Položení stopy: psovod vydráždí psa na potravu, kolíkem označí nášlap (setrvání na místě po dobu 1 min), stopu položí s větrem v zádech a normálním krokem. Stopu možno zesílit návratem po stopě. Stopu zakončí položením potravy tak, aby nebyla viditelná a vrátí se obloukem ke psu. Pes nevidí nášlap, pokládání ani konec stopy.Uvedení psa na stopu: zpočátku je pes veden na krátkém vodítku a rukou je upozorňován na stopu s povelem STOPA. Psa nesmí strhávat (kočírovat-zpomalování tempa před lomy) a příliš častými povely upozorňovat na charakter stopy (předměty, lomy). Psa lze pouze brzdit mírným tahem. Ztratí-li pes stopu, psovod se zastaví a nechá psa znovu stopu nalézt, nebo jej sám navede.Zakončení stopy: když pes nalezne předmět ukončující stopu, je výrazně pochválen, odměněn, odstrojen. Stopa musí být za všech okolností ukončena standardním způsobem – pokud pes ztratil stopu takovým způsobem, že ani psovod nemůže nalézt správné pokračování a psa opravit, musí stopu ukončit náhradním způsobem a to tak, že psovi podstrčí náhradní předmět, který pes nalezne a u něho psovod stopu ukončí. Následně psovod položí jednoduchou stopu, kterou pes správně vypracuje. Označení předmětů: polohou – v stoje, v sedě, v leže Zvedáním aportováním – má-li pes pracovat později v identifikačních pracích Předměty se nekladou na lom, nebo v těsné jeho blízkosti.Lomy: pokud pes dobře sleduje přímou stopu, položí psovod stopu stejného stáří do oblouku, který později mění v lom tupý až pravoúhlý. Střídá směry vlevo a vpravo.

CHYBY: předměty se odlišují od terénu tak, že pes vyhledává zrakem, psovod si nepamatuje jejich polohu a nechá psa předmět přejít bez označení pes není vyvenčen před stopou a na stopě kálí pes má reakci na zvěř psovod není důsledný a náročný na vypracování stopy (pes jde s vysokým nosem, revíruje) psovod si nepamatuje tvar a průběh stopy psovod zvyšuje současně stáří a délku stopy, cvičí lomy bez přechodu z oblouků stereotypní tvar stopy, pes je schopen vysledovat tvar stopy dle orientačních bodů psovoda

psovod užívá násilí na stopě, na konci stopy psa důkladně nepochválí, při správném výkonu stále mluví na psa a ruší jej

 

POSLUŠNOST:

Předpoklady pro výcvik:Při výcviku psa je nutno dodržet posloupnost nácviku jednotlivých cviků:Současně lze nacvičovat cvik volný pohyb psa na povel a přivolání psa, aportování a odložení.pes je pochválen a odměněn za každý dobře vykonaný cvik a ”potrestán” za špatně provedený cvik cvik musí být vždy dokončen pochvala a odměna až po vykonání cviku, popř po jeho opravě ukončit cvik vždy správným vykonáním max. 3 – 4 opakování pes je cvičen 24 h denně 365 dní v roce cviky a povely

Přivolání psa před sebe 10 volno, ke mně, předsednutí, pes k noze

Ovladatelnost na vodítku 10 chůze se psem na vodítku, obraty

Aport volný 10 zůstaň u nohy, vyslání psa pro aport, aportování, předsednutí, odebrání aportu - pusť, pes k noze

Štěkání na povel u nohy psovoda 10 štěkání na povel - štěkej

Dlouhodobé odložení 10 odložení,

 reakce na střelbu 50 bodů

Při poslušnosti se jako aportu používá libovolný předmět psovoda, mimo výstroje psa. Při dlouhodobém odložení se jedenkrát vystřelí z pistole ráže 9 mm. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, rozhodčí práci ukončí a v další části zkoušky se nepokračuje. Podmínky pro vytvoření podmíněné reakce:pes musí věnovat psovodovi pozornost pes musí mít zájem o odměnu (pamlsek, aport, pešek)nepodmíněný podnět

NP musí být silnější než podmíněný podnět

PPP musí předcházet NP a mezi povely je prodleva asi 3 sekundy cvik se musí opakovat Volný pohyb psa na povel:

PP:povel-VOLNO, posunek- mávnutí rukou do směru určeného prostoru pro volný pohyb psa, pochvala

NP: mírné trhnutí vodítkem Způsob nácviku: pes na vodítku, psovod v mírném předklonu povel VOLNO, provede posunek a současně vyběhne několik kroků a mírně trhne vodítkem. Po několika krocích se zastaví, psa pochválí a nechá psa volně pobíhat , později pustí vodítko 

CHYBY:psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane používat vodítko trhnutí vodítka není úměrné povaze psa psovod je při počátečním nácviku málo aktivní 

Přivolání psa:

PP: povel-KE MNĚ, signál, posunek-upažení a připažení levé ruky, pochvala,

NP: vodítko, pochvala, pamlsek Způsob nácviku: psa oslovit jménem, pak povel a posunek.

1) Pes přiběhne je vždy pochválen a odměněn pamlskem

2) pes nereaguje – upoutat pozornost tleskáním, odbíháním. Po přiběhnutí psa pochválí, odmění pamlskem, pohraje si

3) pes vůbec nereaguje – použití vodítka. Psovod provede cvik volno, přendá vodítko do pravé ruky. V příhodném okamžiku osloví psa jménem, povel KE MNĚ + posunek a vykročí vzad a trhne vodítkem. Několik kroků couvá, povel a trhnutí vodítkem opakuje. Před zastavením vodítko do levé ruky, po zastavení rychle vykročí pravou nohou proti psu, pravou rukou mezi ukazováček a palec zachytí vodítko a trhnutím donutí psa usednout. Po dokončení psa radostně pochválí, odmění a cvik několikrát za sebou opakuje. Po upevnění nácviku vodítko již nedrží a pes ho tahá za sebou. Dále se místo vodítka použije dlouhá šňůra.

CHYBY:hlazení a podaný pamlsek Způsob nácviku:Za pomoci vodítka – po povelu K NOZE, psovod v základním postavení vydá povel, trhne vodítkem a vykročí. Když se pes rozejde, ihned jej pochválí. Nesleduje-li pes přesně psovoda, opět vydá povel K NOZE a psa usměrní vodítkem. Ve správné poloze psa chválí. Při obratech povel K NOZE, při zastavení SEDNI. (psovod trhne vodítkem šikmo nahoru a současně levou rukou zatlačí na záď až psa donutí sednou. Následuje pochvala

psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane používat vodítko psovod pustí psa na volno i když přivolání není vybudováno, pes na povel nereaguje a psovod jej trestá i když přijde po delší době 

Pohyb psa u nohy psovoda:

PP: povel-K NOZE + pochvala, SEDNI

 NP: trhnutí vodítkem, tlak levé ruky, po

)CHYBY: psovod nepostupuje systematicky

psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon

psa

psovod nacvičuje cvik na stále napnutém vodítku a vodítko je použito nepřiměřeně k povaze psa psovod provádí obraty nesprávně nácvik je prováděn příliš dlouhou dobu bez poskytnutí odpočinku, pes ztrácí o práci zájem rtování:

Apo

PP: povel-APORT, posunek-mávnutí ruky do směru odhozeného předmětu, při odevzdání předmětu povel PUSŤ, pochvala,

NP: aportovaná věc, dlouhá šňůra, pochvala poplácáním

Způsob nácviku:Předpokladem je vybudování zájmu psa o předmět, nutno využít hravost psa při hře, nesmí být použito násilí. V klidném místě, kde pes není rušen, psovod předmět s provázkem o délce 2-3 m pohazuje před psem. Jakmile pes předmět uchopí psovod psa chválí, pak jej láká k sobě a opět ho pochválí, pohladí a nenásilně odebere a znovu radostně pochválí. Při hození pak dává povel APORT a při lákání povel KE MNĚ, při odebrání povel PUSŤ. Zprvu předmět odhazovat na délku provázku a psa za provázek přitahovat. Cvik opakovat jen několikrát, aby pes neztratil zájem o předmět. Později psa přidržovat za obojek při odhazování s povelem  ZUSTAŇ a nutit psa k předsednutí před psovodem. Prodlužovat dobu držení předmětu před odebráním Na konci cvičení ponechat psu aport ke hraní.

CHYBY:uchopení

psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane používat provázek pes vyráží bez povelu (cvik ZUSTAŇ), aport předčasně pouští

 (1) pouští při nošení-provázkem udržovat aport v tahu, aport nebrat do ruky, ale upoutáním pozornosti psa jej donutit k samostatnému

 2) při předsednutí - jako odměny je nutno použít aportu, nikoliv pamlsek) nebo jej nechce na povel odevzdat (cvik PUSŤ), předmět kouše nebo si s ním hraje (aport může být psu nepříjemný – kov, sklo atd)psovod použije násilí pes je zvyklý přinášet jen určitý předmět (střídat předměty)psovod stále opakuje cvik a nutí psa i když tento o aport nemá zájem (2-3 opakování) a, pohlazení a podaný pamlsek Způsob nácviku: cvik provádíme po procvičení poslušnosti jako poslední a využijeme přirozené únavy psa, nejdříve stojíme před psem, pak jej obcházíme v půlkruhu a nakonec v kolem. Psovod odchází do úkrytu, ale má přehled o psu a ihned jej opraví

Štěkání na povel:

PP: povel- ŠTĚKEJ, posunek-pohybování ukazováčkem pravé ruky, pamlsek, slovní pochvala ,

NP: pochvala pohlazením, podaný pamlsek

Způsob nácviku:povel při každém samovolném zaštěkání psa vydrážděním na předmět

 CHYBY:

psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa psovod nepostupuje systematicky, není trpělivý a používá násilí štěkání není vytrvalé, pes vrčí nebo kňučí

Odložení psa:

PP: povel-ZUSTAŇ, posunek-mírné zatlačení na čenich psa, pochvala,

NP: mírné zatlačení dlaní ruky na čenich ps

CHYBY:

psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane používat vodítko psa při počátečním nácviku odvolává z místa odložení psovod z úkrytu psa nesleduje, nepamatuje si místo odložení a psa, který z místa popošel pochválí nebo trestá psovod cvičí cvik, když pes ještě není dostatečně unaven, pes je příliš aktivní 

OBRANA:

Vyštěkání nalezené osoby 10 průzkum terénu-revír, štěkání na cizí osobu-štěkej

Prohlídka a výslech 5 sedni, lehni,hlídání osoby v leže-hlídej

Napadení psovoda při výslechu 15/5 obrana psovoda-braň, pouštění-pusť

Hladké zadržení na 10 kroků 20 zadržení-drž50 bodů

Obrana začíná vyštěkáním pomocníka na přímo, kdy ve vzdálenosti 30 kroků se nachází poloukrytý pomocník. Psovod vyšle psa s povelem ”revír” a sám zůstává na místě. Po vyštěkání na povel rozhodčího se přesune ke psu a pokračuje prohlídkou a výslechem. Zbraň má pomocník pouze při vyštěkání, při všech kousačkách je pomocník neozbrojen.Zvládnutí cviků: sedni lehni

Předpoklady:pes vždy vyhrává nad figurantem pes získá kořist pes musí mít zájem o figuranta (ne o rukáv)pes nesmí vědět kdy dojde k zákroku pes je důkladně pochválen

Zákus do rukávu:

PP:povel-DRŽ, povzbuzující podněty-DEJ POZOR, pochvala-HODNÝ,

NP: vydráždění psa, Způsob nácviku: dráždění psa formou hry s hadrem a pak s peškem. Pes musí mít aktivní zájem o předmět. Psovod stojí na místě při dráždění i při zákusu (obranu řídí a vydává instrukce figurant). Dostatečně vydrážděnému psovi je umožněn zákus a při uchopení předmětu povel DRŽ a pochvala poplácání. Pes musí být neustále v tahu, aby neměl možnost překusovat, popř. pustí-li přijde o předmět. Po krátkém boji figurant předmět pouští a pes si jej odnáší jako kořist. Rozvíjení zloby na osoby na úvazu u kolíku – střídání figurantů. Pes je opakovaně drážděn v kruhu, nebo na úvazném kolíku za výrazné podpory psovoda, který vystupuje dominantně i ve vztahu k figurantovi (lze křičet a sprostě nadávat). Psovi dává povel POZOR k upoutání jeho pozornosti na figuranta Při nácviku nápřahy ruky přechází do pohlazení psa. Zároveň rozvíjet štěkání psa na figuranta, ten při útoku psa ustupuje. Střídat s vytloukáním v náhubku a pronásledování figuranta na vodítku. Postupný přechod tvrdostí použitých rukávů.

CHYBY:psanedostatečné vydráždění psa před zákusemsilné uhození psa prutempoužívání příliš tvrdého rukávu 

vnucování rukávu do mordy

Pouštění na rozkaz:

PP: povel PUSŤ

NP: prudké trhnutí rukou za obojek směrem nahoru  Způsob nácviku: základ z cviku APORT. Pes na vodítku. Po zákusu a boji je figurant v klidu, psovi pustí rukáv, pes s kořistí odběhne.Psovod psovi LEHNI + PUST a nenásilně psa donutí. Předmět odloží před psa, aby tento na něj viděl, ale nedotýkal se jej. Psa pochválí . Figurant psa znovu vydráždí a předmět odebere.Psovod se psem a jeho kořistí běhá a v momentě, kdy pes sám chce kořist pustit, dá povel a psa pochválí Násilnější způsob tkví v nepříjemných pocitech způsobených psu a odlákání jeho pozornosti jako je stříknutí vody do očí, plácnutí přes mordu,vyvěšení na obojku, šáhnutí na slabiny apod., které nejsou příliš doporučovány. Následuje opět zákus. Postupně prodlužovat interval střežení figuranta a je možno přidat prohlídku osoby, kdy při nepozornosti psa figurant provede přepad psovoda. Po návratu k psovi, pochvala povel SEDNI, vydráždění a zákus. Později místo vydráždění výslech, kde je důležitá hlasová intonace (hádka), která aktivuje psa

CHYBY:dpoklady:pes štěká na povel, předmět, vydráždění,pes vybíhá do směru (cvik VOLNO)Pes na krátkém vodítku, fig. Vydráždí psa a odbíhá se ukrýt. Psovod slovně povzbuzuje psa DEJ POZOR!, ukazuje směr , dává povel REVÍR a spolu se psem vybíhá směrem k figurantovi !psa má pod kontrolou tak, že nesmí dojít ke kontaktu s figurantem ! (pokud budeme od psa vyžadovat, aby nenapadal). Figurant povzbuzuje psa povelem ŠTĚKEJ a psovod opakuje povel REVÍR. Psovod psa chválí i za známky štěkání a následuje odměna (pamlsek, aport, zákus) . Při provádění revíru na zákus, je lepší dát psovi několikrát kousnout. V revíru zpočátku štěkání nenatahovat, délku postupně prodlužovat. Pracuje-li pes samostatně psovod příliš psovi nevelí. Při cviku psa neodvolávat od figuranta, aby nezačal sledovat psovoda místo figuranta, ale dojít na úroveň psa. Po zvládnutí nahradit krátké vodítko dlouhým. Pak na volno. Napadá-li pes, ihned použít vodítko! Později při vyštěkání nechá psovod figuranta vystoupit z úkrytu a pokračuje prohlídkou a výslechem. Při výběru úkrytu volit místo tak, aby figurant mohl ustoupit na 5 kroků, z důvodu, aby pes neodpoutával pozornost od figuranta. Následuje stejný postup jako u pouštění (vydráždit + zákus + pouštění)

pes je tvrdé povahy a nácvik je prováděn na hladkém obojku trhnutí za obojek není přizpůsobeno povaze psa psovod trhne za obojek a nedá povel PUSŤ pomocník není v klidu a psovod provádí pouštěnípsovod páčí psu čelisti různými předměty 

Vyhledání a vyštěkání osoby:

PP: povel-REVÍR, K NOZE, posunek-ukázání rukou do směru,

NP: dlouhá šňůra, pochvala pohlazením, podání pamlsku 

Způsob nácviku:P

ře

CHYBY: psovod provádí cvik stále v denní době psovod odvolává psa od pomocníka na velkou vzdálenost pes je nezvladatelný a psovod přestal používat dlouhou šňůruvrátit psa na místo a opakovat cvik od lehni, hlídej pes vyráží na figuranta, který je v klidu – vrátit psa na místo, uklidnit ho (poslušnost SLV) a opakovat cvik od lehni, hlídej. Nebo použít druhého pomocníka s dlouhou šňůrou.Po zvládnutí se za povel SEDNI zařadí velení figurantovi a to RUCE NAHORU, ROZKROČIT, ODHODIT ZBRAŇ!

psovod nestřídá pomocníky, polohy a místa

Prohlídka osoby:PP: povel-HLÍDEJ, 

NP: pomocník

Způsob nácviku: základ z cviku POUŠTĚNÍ, kde pes hlídá předmět Výchozí postavení – figurant 5 kroků čelem k psovodovi se psem na krátkém vodítku, dráždí psa a ostře přejde do klidu na to psovod psovi SEDNI, LEHNI, HLÍDEJ, (pomocný povel v počátku zůstaň) a obejde figuranta. Po návratu k psovi jej pochválí a odmění, dá povel SEDNI a dále rychlé vydráždění se zákusem pes sleduje psovoda – figurant upoutání jeho pozornost šoupáním nohy atd.pes následuje psovoda –

CHYBY: psovod provádí cvik stále v denní době psovod dá psu při prohlídce nejdříve povel LEHNI a pak teprve dá pomocníkovi ruce nahoru, pes pak na osobu vyráží pes je nezvladatelný a psovod přestal používat dlouhou šňůru 

psovod nestřídá pomocníky a místa

Hladké zadržení:

PP: povel DRŽ

NP: pomocník Způsob nácviku: pes zvládl zákusy na krátkém vodítku při pohybu, kdy pes pronásleduje figuranta na 5 m. Povel DRŽ opakuje před zákusem. Pak kr. vodítko nahradit dlouhou šňůrou, psovod popouští bržděním vodítko a před zákusem je úplně povolí, aby nestrhl psa při zákusu. Okamžitě pak do tahu, boj, figurant do klidu a pouštění rukávu viz cvik pouštění. Cvik ukončit pronásledováním figuranta, který uteče.Cvik zpestřovat:odhazováním předmětů, aby byla zachována pozornost psa na figuranta pouštění u figuranta práce v náhubku 

CHYBY:psovod psa při zákusu strhne psovod se psem kouše na dálku, i když si pes není jistý na krátkém vodítku psovod psa vyšle k zadržení, aniž pes má dostatečně upoutanou pozornost na figuranta 

 zvládnutý aport, nebo jiný způsob označování předmětů, sumování pachu z nášlapu – hledej stopa, sledování pachové stopy- stopa- nepřetěžovat psa, cvičit min. 2x týdně, zařadit na stopě pouze jeden nový prvek na jedné stopě vlastní, 15 min. stará, 150 kroků dlouhá, s jedním obloukem napodobující pravý úhel, zakončená předmětem kladeče na stopě, limit na vypracování 7 min50 bodů Prováděcí připomínky:Minimální stáří psa je 10 měsíců. Předmět pokládaný na konec stopy nesmí být větší jak 10x10x1 cm. Stopovací šňůra používaná k vedení psa na stopě by měla mít délku od 10 do 12 m. Volné vedení psa na stopě je nepřípustné. Při postupu psa na stopě je možno chválit a povzbuzovat, čím méně se však těchto povelů používá, tím vyšší je bodové ohodnocení. Stopovací šňůrou lze přibrzdit pouze rychlost postupu psa, stahování psa do směru stopy je nepřípustné a může vést k odvolání psa ze stopy
" Tak dlouho jej budeme přizpůsobovat, až se mu přizpůsobíme!"